Sök
  • Erika Gemstad

Vad är P2P-lån och crowdlending?

Uppdaterad: 6 aug 2020

P2P står för peer-to-peer eller person-till-person-lån och innebär att en privatperson ger ett lån till en annan privatperson. Begreppet crowdlending täcker även in när en privatperson eller ett företag ger ett lån till ett annat företag. Tillsammans kallas detta också för att investera i krediter eller lån och sker oftast via en digital plattform.


På svenska marknaden finns en handfull crowdlending-plattformar så som Lendify, Kameo och Tessin, vilka erbjuder en avkastning från några procent upp till dryga tio procent. De svenska aktörerna regleras av Finansinspektionen.
Varför investera i lån?


Många använder crowdlending som ett alternativ till sparande i aktier och fonder. Genom att även investera i lån blir portföljen bredare och effekter av stora svängningar på börsen kan minskas. Beroende på tjänst kan det även ge en regelbunden utbetalning av amortering och ränta som du kan återinvestera och få ny ränta på alternativt plocka ut.


Att i vidare omfattning ge lån till privatpersoner och företag har tidigare bara varit möjligt för banker men P2P-plattformarna har i Sverige sedan 2007 gjort det möjligt även för privatpersoner att investera i lån. Genom att erbjuda en mer transparent lösning än banken kan P2P-lånen upplevas konkurrenskraftigare och attraktivare för både investeraren och låntagaren.


Crowdlending-plattformarna ligger också rätt i tiden då de tillsammans med företag som AirBnB, Uber och Hygglo verkar inom delningsekonomin. Delningsekonomi innebär att privatpersoner utbyter eller säljer produkter och tjänster till varandra på ett sätt som tidigare nästan bara var möjligt för företag.Hur fungerar P2P?


Som investerare gör du dina pengar tillgängliga för andra privatpersoner eller företag att låna. Ofta har du möjligt att investera manuellt eller automatiskt via plattformarna. Ett manuellt upplägg brukar innebära att du själv väljer exakt vilka lån som du vill finansiera medan ett automatiskt upplägg innebär att plattformen placerar dina tillgångar utifrån kriterier som du har bestämt. Kriterierna kan exempelvis vara avkastning/risk, långa/korta löptider, typ av lån och geografiska marknader.


Bolaget bakom plattformen ansvarar för att en kreditbedömning görs på låntagaren och sköter all administration och det praktiska kring lånet, oberoende om du valt att investera manuellt eller automatiskt.


Minsta summa att investera varierar beroende på tjänst men börjar på 500 kr. En del plattformar ger även möjlighet till månadssparande. Återbetalningar med amortering och ränta kan göras efterhand eller när lånets löptid löper ut beroende på vilken tjänst du väljer eller typ av lån som du investerar i.


Skatt på avkastningen är 30% och samma skatteregler gäller för svenska såväl som utländska P2P-investeringar. De svenska plattformarna rapporterar i de flesta fall din inkomst till Skatteverket vilket brukar göra deklarationen enkel. För utländska investeringar behöver du själv ta upp eventuella vinster.Kan jag förlora mina pengar?


Till skillnad mot att placera pengar på ett bankkonto med insättningsgaranti innebär en investering alltid en risk. Detta gäller även placering i aktier och fonder såväl som om du köper en fastighet. Investera därför alltid pengar som du har råd att förlora. Genom kunskap och noggrann undersökning samt genom att sprida dina investeringar minskar du risken.


Om privatpersonen eller företaget som har lånat pengar av dig genom plattformen, inte kan betala sin skuld kan du förlora helt eller delvis din investering. Särskilt för privatlån anses dock svenska kreditmarknaden i jämförelse med andra marknader vara betydligt tryggare då vi i Sverige har bra system för identifiering och skuldindrivning genom inkasso och kronofogden. Genom att sprida dina investeringar på ett större antal lån minskar du risken samtidigt som en förlust i jämförelse blir liten och kan tas igen på lån som går bra.


Risken påverkas även av hur generös eller hård plattformsleverantören är när de godkänner lån. Tjänsterna Kameo och Trine som båda förmedlar företagslån hjälper exempelvis till genom att ge lånet en riskklass. Det är dock inte alltid helt lätt att värdera risken.


På de svenska plattformarna brukar du som investerare oftast själv äga skuldebrevet. Pengar som förts över till plattformen men som ännu inte investerats ligger för de svenska tjänsterna oftast på ett så kallat klientmedelskonto. Detta innebär att dina pengar sitter på ett bankkonto hos en oberoende bank och är separerade från tjänsteleverantörens ekonomi. Detta tillsammans med att du själv äger ditt skuldebrev har fördelen i att om bolaget bakom plattformen mot förmodan skulle gå i konkurs ska detta inte påverka din investering. Tänk på att detta kan se annorlunda ut för utländska tjänster och för ett tryggare investerande bör du välja en tjänst med detta upplägg.


Savelend har på ett bra sätt sammanfattat riskfaktorer kring investeringar i lån.Innebär högre avkastning större risk?


Avkastning bestäms ofta utifrån låntagarens kreditvärdighet/betalningsförmåga och hur långt lånet är. Ofta är lån med längre löptid förenat med lite större risk då det är svårare att utvärdera kreditriskerna jämfört med lån som har kortare löptid. I allmänhet blir de flesta riskfaktorer större ju längre löptiden är.


En tumregel kan därför vara att anta att en högre ränta och avkastning innebär högre risk, men bara när du jämför samma typ av lån och inte när du tittar på olika låne- eller investeringsformer. En hög avkastningen behöver inte betyda hög risk men ger själ att utvärdera mer noggrant.Svenska eller utländska P2P-plattformar?


Att investera i svenska P2P-lån har en stor fördel i att vi i Sverige generellt har en hög betalningsförmåga. Tack vare det svenska systemet kring personnummer och folkbokföring samt användning av BankID minskar risken avsevärt för bedrägerier. Vi kan också få goda insikter i låntagarnas ekonomi och återbetalningsförmåga genom möjlighet till kreditupplysningar, i kombination med bra system för att driva in uteblivna betalningar.


En fördel med att investera i utländska P2P-lån är möjligheten till en högre avkastning, men oftast till en större risk. Betalningsvilja och -förmåga, pålitliga kreditupplysningar och indrivningslösningar ser olika ut för olika geografiska marknader och det kan därför vara bra att lägga lite extra tid på att läsa på. För vissa lån finns även återbetalningsgarantier och utländska alternativ kan därmed fortfarande vara ett bra alternativ.


Tänk dock på att investeringar i annan valuta innebär en valutarisk till skillnad mot lån givna i svenska kronor. En nedgång i växelkursen ger en förlust, samtidigt finns möjligheten att kunna dra fördel av en uppgång. Att investera i svenska kronor däremot ingen valutarisk.