Sök
  • Erika Gemstad

Kan du de två sätten att beräkna avkastning?

Avkastning på en investering kan beräknas på olika sätt beroende på om du vill veta resultatet för investeringen under en bestämd tid (ROR) eller hur investeringen faktiskt har utvecklats oberoende av insättningar eller uttag (TWR).


Vi jämför gärna våra olika investeringstyper och portföljer för att utvärdera vad som verkligen går bra. En komplexitet finns dock i att jämföra portföljer och alternativ när amorteringar har betalats ut och kanske återinvesterats, och insättningar och uttag har gjorts. Att endast titta på skillnaden mellan inköpsvärde och nuvärde visar bara hur mycket pengar investeringen har genererat eller hur många procent inköpsvärdet har förändrats. Detta är bra när vi vill se hur vi närmar oss vårt mål men det säger mindre om investeringens tillväxttakt eller vilken av placeringarna som presterade bäst.Som vanlig småsparare kan du komma att möta två olika sätt att beräkna avkastning. Det traditionella sättet är klart vanligast, men exempelvis Lysa fondrobot använder den andra beräkningsmetoden – TWR. TWR kan också användas för att göra den jämförelse som jag efterlyser ovan. För att hjälpa dig att bättre förstå dina investeringar kommer jag nedan att på ett mycket förenklat sätt förklara de båda beräkningsmetoderna så som jag uppfattat dom.Det traditionella sättet


Det absolut vanligaste sättet att beräkna vanlig avkastning är att räkna ut vinsten eller förlusten av en investering under en bestämd tidsperiod. Förändringen räknas i procent av investeringens startvärde. Detta är det räknesätt som du nästan alltid möter och används för att räkna ut avkastning på allt från aktier till obligationer, huset du äger, en bil eller samlarföremål.


Det är ett enkelt sätt att räkna och utvecklingen i procent och kronor följs alltid åt. Metoden kallas formellt för Rate of Return (ROR) men omnämns sällan vid sitt formella namn.


Exempel traditionell beräkning:

En investering på 10 000 kr går efter en tid upp med 10 %-enheter – utveckling i procent är 10% och utveckling i kronor är 1000 kr. Du sätter sedan in ytterligare 150 000 kr och har totalt 161 000 kr investerat. Investeringen tappar 5 %-enheter och blir värd 152 950 kr – utveckling i procent är nu -4,4% och i kronor -7050 kr.Time Weighted Return (TWR)

Beräkningsmetoden TWR som exempelvis används av Lysa fondrobot beräknar istället tillväxttakten av din investering. Till skillnad mot det traditionella sättet tar TWR hänsyn till om insättningar och uttag har gjorts. Avkastningen för investeringen bryts upp i separata intervaller baserat på om pengar förts in eller ut och adderas sedan till ett slutvärde.


Detta är ett lite mer komplicerat sätt att räkna men ger å andra sidan en mer exakt utvecklingsprocent. Utveckling i procent och kronor kan däremot skilja sig åt, vilket kan upplevas som förvirrande om du inte är bekant med sättet att räkna.


Exempel TWR: En investering på 10 000 kr går efter en tid upp med 10 %-enheter – utveckling i procent är 10% och utveckling i kronor är 1000 kr. Du sätter sedan in ytterligare 150 000 kr och har totalt 161 000 kr investerat. Investeringen tappar 5 %-enheter och blir värd 152 950 kr – utveckling i procent är nu +5% och i kronor -7050 kr.