Sök
  • Erika Gemstad

Fonder – Vilka typer av fonder finns?

En fond är en portfölj av olika värdepapper så som aktier, obligationer och andra räntebärande papper. Portföljen kan ses som ett färdigt paket där pengarna automatiskt fördelas på de värdepapper som finns i fonden. Du bör välja fond utifrån sparmål, tidsperspektiv och hur stor risk du vill ta.


En fond är en portfölj av olika värdepapper så som aktier, obligationer och andra räntebärande papper. Portföljen kan ses som ett färdigt paket där pengarna automatiskt fördelas på de värdepapper som finns i fonden. Du bör välja fond utifrån sparmål, tidsperspektiv och hur stor risk du vill ta.Aktiefond


En aktiefond innehåller till största delen aktier eller andelar i företag. En aktiefond kan ha olika inriktning så som geografisk region, stabila vs tillväxtmarknader, bransch och mycket mer. Risk varierar stort men är i regel högre i jämförelse med blandfonder och räntefonder. Risken sprids dock automatiskt genom att fonden placerar i minst sexton olika aktier och ofta många fler.


Generellt kan sägas att en bred aktiefond som sprider innehavet på branscher och regioner har en lägre risk än nischade aktiefonder. Stabila marknader så som Europa och Nordamerika har också i regel en lägre risk i jämförelse med tillväxtmarknader så som Ryssland och Asien. Fonder med utländska placeringar kan även påverkas av valutans upp och nedgång.Indexfond


Indexfond är en typ av aktiefond som placerar i aktier som ingår i ett visst index. Det vanligast aktieindexet i Sverige är OMX Stockholm 30, vilket består av de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. En indexfond som följer OMX Stockholm 30 består av dessa 30 bolag och viktade efter dess storlek i indexet. Det innebär att om Ericsson utgör 5% av OMXS30 kommer fonden bestå av 5% Ericsson-aktier.


En indexfond har i regel en lägre kostnad då fonden inte är lika komplicerad att sköta som en del andra fonder. Exempel på vanliga kategorier för indexfonder är Global, Sverige, Tillväxtmarknad, USA, Ryssland och Asien.Blandfond


I en blandfond ingår både aktier och räntebärande papper. Fördelning varierar mycket mellan olika fonder men även över tid för en och samma fond. Fördelningen anges ofta i ett spann, till exempel att fonden ska ha minst 30% aktier, 30% i räntebärande papper och resterande del varierar. För att jämföra olika blandfonder är det viktigt att även titta på om fonden placerar i svenska eller utländska värdepapper.


Generellt brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning. En blandfond med en högre andel aktier har i regel en högre risk och tvärtom. Blandfonder har haft en relativt hög avgift så var därför uppmärksam när du gör ditt val. Ibland kan det vara ett bättre alternativ att själv kombinera en aktiefond med en räntefond.Räntefond


Räntefonder placerar i räntebärande papper så som statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer. Även räntefonder delas in i olika kategorier beroende på vilken typ av räntepapper fonden placerar i. Detta kan vara korta räntefonder, långa räntefonder, företagsobligationsfonder och realräntefonder.


En räntefond har i regel en lägre risk än aktiefonden. Notera dock att valutakursen kan ha en stor påverkan för utländska räntefonder och ökar därmed risken.Hedgefond


Hedgefonder är ett samlingsnamn för specialfonder med friare placeringsregler. Fonden kan friare använda olika investeringsupplägg och kan placera i fler typer av värdepapper än vad ovan mer traditionella fonder kan göra. Mycket enkelt förklarat kan detta exempelvis vara valutor och råvaror samt att fonden kan belåna.


Namnet Hedge står för skydda eller säkra och fonden har som mål att aldrig minska i värde oberoende av hur börsen och marknaden går. Detta kan jämföras med en indexfond som har som mål att följa index och aktiefonden som följer marknaden. Även om målet är vinst kan en hedgefond självklart fortfarande gå med förlust.


Många hedgefonder kräver ett större belopp för att komma igång men det finns även de fonder med lägre minimibelopp som passar småsparare. Om du är intresserad av att placera i hedgefonder finns bra information på Börshajen.


Denna typ av fond har ofta en prestationsbaserad avgift som varierar stort. Risken kan variera från mycket hög till lägre än en aktiefond. Hedgefonder är komplexa och mycket beroende av fondförvaltarens kompetens och erfarenhet.Andra fonder


Ovan är de mest vanliga fondtyperna men det finns många fler alternativ och varianter. Detta kan exempelvis vara etiska fonder, ideella fonder, fond-i-fond/FiF och börshandlande fonder/EFT. Enligt en sammanställning av Fondbolagens förening 2017 är aktiefonder den i särklass vanligaste fondtypen, följt av blandfonder och räntefonder.Att välja fonder


När du väljer fond bör du utgå från ditt sparmål, tidsperspektiv och vilken risk du är beredd att ta. Du bör även titta på förvaltningskostnaden och fondens Morningstar-rating. Morningstar är ett företag som analyserar och poängsätter fonder med ett system om 1-5 stjärnor. Stjärnorna baseras på hur bra en fond presterar jämfört med andra fonder inom samma kategori. Det är därmed rekommenderat att du väljer fond med en hög Morningstar-rating och låg förvaltningsavgift.


Det är också rekommenderat att du placerar i flera olika fonder för att sprida din risk. En aktiefond innehåller ju mellan 16 – 150 bolag där en fond kan ge en god spridning. Men om du dessutom väljer tio olika fonder som i snitt har innehav i femtio olika företag har du istället andelar i 500 bolag.


Ett brett fondval har mycket goda förutsättningar att på lång sikt ge en bra och stabil avkastning. Stort lycka till med ditt fondsparande!Referenser

Fondkollen.se

Avanza.se

Börshajen.se