Sök
 • Erika Gemstad

Fonder – Fördelar med att spara i fonder. Och bra att tänka på.

Fonder är ett enkelt sätt att placera pengar i aktier och andra värdepapper utan att själv behöva kunskap om bolagen, finans och analys för att välja rätt aktie och för att handla vid rätt tillfälle. Fonder är särskilt bra för dig som passivt vill spara på börsen eller om du är nybörjare och snabbt vill komma igång.


Fondsparande passar för dig som sparar långsiktigt och inte behöver pengarna på 8-10 är. Börsen rör sig regelbundet upp och ner. För bästa möjlighet att uppnå den genomsnittliga avkastningen på 7-9% som börsen i stort anses ge behöver ditt sparande tid att både hantera en nedgång och en uppgång.


Fondsparande är dessutom för pengar som du inte är beroende av för att klara din vardag eller som du kan tänkas behöva inom en snar framtid. Även fondsparande är en risk.

Fördelar med att spara i fonder

 • Fonder ger större riskspridning i jämförelse med att investera i en enskild aktie. Istället för att äga en aktie kan du för samma belopp ha andelar i över 100 bolag.

 • Du väljer själv vilket belopp du vill investera medan aktieköp endast kan ske i hela aktieandelar och har därför fasta belopp.

 • Fonder gör det enklare att göra utländska placeringar i jämförelse med att köpa aktier på utländska börser.

 • Passar särskilt bra för regelbundet sparande och kräver inte särskilt mycket tid och engagemang.

 • Kräver inte djupare finansiell kunskap då du inte själv förvaltar ditt innehav. En fondförvaltare ansvarar för att välja, köpa och sälja värdepapper.

Nackdelar med att spara i fonder

 • ·En fond har nästan alltid en avgift för förvaltning. Kan även ha en köp- och säljavgift.

 • ·Mindre kontroll då du inte kan påverka innehavet så som du kan göra i en egen aktieportfölj.

 • ·Många fonder har svårt eller kan inte investera i riktigt små bolag.

 • ·Mindre möjlighet till stora vinster i jämförelse med att placera i aktier.

 • ·Ingen garanti att få pengar tillbaka ens för fonder med låg risk.Avkastning på fonder

Kursen på en fond följer utvecklingen av de värdepapper som ligger i fonden. Det innebär att kursutvecklingen på en aktiefond styrs av hur de enskilda aktierna i fonden går. Det kan också vara bra att veta att fondens utveckling alltid visas efter avgifter.


För dig som är ny på börsen är det rekommenderat att jämföra avkastning under en ett-årsperiod. Detta då vi är vana vid att tänka på ränta per år och det blir då lättare att sätta fondens avkastning i relation till andra sammanhang. Jämförelse av avkastning under en längre tid kan också ge en bild av en jämn och stabil avkastning medan det i själva verket kan ha varit stora skillnader mellan åren.Fonder och risk


Fonder kategoriseras i riskklasser mellan 1-7 där 7 är den högsta riskklassen. Riskklassen är ett mått på hur mycket värdet på en fond varierar under en bestämd tidsperiod. En fond med en hög riskklass har större svängningar och blir därför svårare att förutsäga. Hög risk ger i regel möjlighet till en högre avkastning, men pengarna kan också gå ner lika mycket i värde.


En bra riskhantering är att månadsspara och sprida insättningarna över olika tidpunkter. Du riskerar då inte att köpa allt precis innan en börsnedgång samtidigt som det ger dig möjlighet att ta del av uppgångar. Det kan också vara bra att spara i flera olika fonder med olika inriktning. Lär dig mer om fondtyper här.


Vid långsiktigt och regelbundet sparande skulle en högre risk kunna motiveras, exempelvis en aktiefond. Börsen hinner då svänga och återhämta sig flera gånger innan det är dags att plocka ut pengarna. Om du däremot ska använda ditt sparande inom en närmare framtid bör fonder med lägre risk väljas, så som räntefonder och många gånger även blandfonder.


Det är viktigt att understryka att fonder oberoende riskklass alltid är en risk. Inte ens en fond med låg risk är en säker placering. Kom också ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placerar i fonder kan både öka och minska i värdet och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Avgifter på fonder


Nästan alla fonder har en förvaltningsavgift, vilken är en ersättning till fondförvaltaren för den tid det tar att förvalta fonden. Avgiften för traditionella fonder brukar ligga mellan 0,2% till 1,8%, men kan vara ännu högre. En hög avgift betyder dock inte automatiskt en högre avkastning.


Även om någon procent inte verkar mycket kan den över många år ta stora delar av avkastningen. Det är därför viktigt att jämföra förvaltningsavgiften och hålla den så låg som möjligt.Lycka till


Jag vill avsluta med att önska dig lycka till med ditt fondsparande. Fondsparande på lång sikt är i regel ett betydligt bättre alternativ än ett sparkonto. Kom dock ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.


Se även - Vilka typer av fonder finns?