Pengafabrik.png

Investeringskunskap

& privatekonomi

Aktiva investeringar

Alternativa investeringar kan exempelvis vara crowdlending av företagslån och personlån, onoterade bolag, hedgefonder, råvarukontrakt, ädelmetaller, konst, antikviteter och andra samlarföremål. Dessa investeringar följer i regel inte börsen i samma utsträckning som traditionella investeringar (aktier, fonder, obligationer och fastigheter).

 

Alternativa investeringar kan ersätta traditionella investeringar eller väljas som ett komplement i en traditionell portfölj för att minska den totala risken och uppnå en stadigare avkastning oberoende konjunktur.

Ekonomisk frihet

Ekonomisk fri är du när dina tillgångar räcker för att täcka dina utgifter. Med tillgångar menas pengar på ett bankkonto eller investerat kapital och dess avkastning. Pengarna för att täcka utgifterna kommer alltså inte från lön utan vanligtvis från avkastning, annan passiv inkomst eller förmögenhet.

Inte att förväxla med ”ekonomiskt oberoende” som innebär att dina tillgångar är så stora att du nästan är ekonomiskt obegränsad i vad du kan göra.

Ett vanligt sätt att räkna ut när du är ekonomiskt fri eller kan gå i tidig pension är 4%-regeln. Den innebär att du uppskattas kunna plocka ut och leva för 4% av ditt kapital årligen utan att ditt totala kapital minskar.  

Ekonomisk oberoende

Ekonomiskt oberoende är en högre nivå av att vara ekonomisk fri. Förutom att dina tillgångar täcker dina utgifter tillåter din ekonomi dig att göra nästan vad som helst och utan att du behöver arbeta för pengarna. Att vara ekonomiskt oberoende kräver att du har tillgång till en riktigt stor summa pengar.  

Hävstångseffekt

Hävstångseffekt i samband med investeringar innebär att du förutom dina egna pengar även investerar lånade pengar. Detta kräver att räntan som du betalar på de lånade pengarna är lägre än avkastningen på din investering. Skillnaden mellan avkastningen på investeringen och räntan som du betalar för lånet blir en extra vinst. En sådan strategi kallas för hävstång.

 

Att investera med hävstång innebär ofta stor risk då du kan förlora mer än det satsade beloppet.

Exempel utan hävstång
Du investerar 30 000 kr och får 10% avkastning på årsbasis. Efter ett år betalas investeringen tillbaka och du har tjänat 3000 kr. Du har nu 33 000 kr.

Exempel med hävstång
Utöver dina 30 000 kr tar du ett lån på 100 000 kr med 5% ränta. Du investerar istället 130 000 kr och får 10% avkastningen på årsbasis. Efter ett år betalas investeringen tillbaka samt avkastning på 13 000 kr. Du betalar tillbaka lånet på 100 000 kr och ränta på 5 000 kr. Du har tjänat 8 000 kr och har nu 38 000 kr.

Genom en hävstångseffekt har du fått 26% avkastning på dina 30 000 kr istället för 10%.   

Inkomst av kapital/Kapitalvinst

Inkomst av kapital är en inkomst knuten till sparat eller investerat kapital, till skillnad från inkomst av tjänst som är relaterat till inkomst från arbete. Inkomst av kapital kallas även kapitalvinst.

Exempel på inkomst av kapital är ränta från ett sparkonto, avkastning från crowdlending, utdelning på värdepapper eller vinst vid försäljning av värdepapper, bostad eller annan fastighet.

Inkomst av kapital beskattas i regel med 30%. Undantag är om investeringen är gjord på ett ISK-konto där skatt istället dras genom en schablon.

Likvida medel

Likvida medel i sammanhang som privatekonomi och privata investeringar betyder tillgängliga pengar i form av kontanter och pengar på bankkonton. I likvida medel ingår inte investerade pengar, även om de enkelt kan säljas av.  

Passiv inkomst

Passiv inkomst är en inkomst som inte är direkt relaterad till en arbetsinsats och kommer utan att du lägger ner regelbunden tid på den. En passiv inkomst kräver nästan alltid kapital, tid och arbete i början för att sedan gå över till att på egen hand arbeta och växa utan att du gör något. Till passiv inkomst räknas också när du gör en mindre insats då och då.

Exempel på en passiv inkomst är att investera ett kapital i fastigheter, crowdlending eller långsiktigt placera i fonder och aktier. Det kan även vara att skriva en bok eller producera en digital utbildning som du lägger ner arbete på att skapa vid ett tillfälle och sedan säljer om och om igen utan vidare arbetsinsats.

Motsatsen är aktiv inkomst och är exempelvis den lön du får utifrån hur många timmar du arbetar.

Traditionella investeringar

Traditionella investeringar är särskilt aktier, fonder, obligationer och fastigheter. Investeringarna är knuten till eller har en nära koppling till börsen.

Motsatsen till traditionella investeringar är alternativa investeringar.