Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Myntmo

Myntmo tillhandahåller en mobilapp där användaren (”du” i någon form) kan samla sina investeringar på ett ställe. Denna tjänst tillhandahålls av Myntmo AB, organisationsnummer 559089-4993 (”Myntmo” eller ”vi” i någon form).

För Myntmo är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Denna integritetspolicy avser samtliga personer som besöker vår webbsida eller laddar ner och använder vår app.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel e-postadresser och data som du lämnar eller hämtar in till ditt användarkonto.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Personuppgiftsansvarig

 

Myntmo AB, organisationsnummer 559089-4993 är personuppgiftsansvarig för all hantering av uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

 

Vi behandlar i huvudsak din e-postadress samt uppgifter som du uppger i samband med kontakt med oss eller data som du matar in vid användning av appen.

 

Myntmo samlar in personuppgifter om dig när:
du skapar ett konto hos Myntmo eller använder appen
du installerar och använder appen
du besöker webbsidan
du kontaktar oss via e-post
du kopplar appen till ditt Facebook-konto eller Google-konto för inloggning, varvid vi mottar personuppgifter från tredjepartstjänsten
du svarar på kommunikation från Myntmo, eller det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Myntmo.

Myntmo samlar även in information genom våra egna eller tredjeparts cookies och liknande uppföljningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter och val, dvs när du laddar ner vår app, använder appen eller besöker vår webbsida. Detta sker t.ex. i syfte att förenkla inloggning och komma ihåg dina inställningar.

Om du väljer att koppla ditt användarkonto till Facebook eller Google, kan Myntmo komma att samla in och behandla personuppgifter som du har givit Facebook och Google, tillåtelse att dela med sig av till Myntmo. Vi uppmuntrar dig att ta del av sådana tredjeparts integritetspolicyer.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

 

Personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringssyfte sparas så länge du har ett konto hos Myntmo och under tolv (12) månader efter att ditt konto avslutats om du inte givit Myntmo ditt samtycke att fortsätta behandlingen av sådana uppgifter.

 

Vem lämnar Myntmo ut uppgifter till?

 

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade problem.

Personuppgifter eller anonym data lämnas aldrig ut till andra parter än beskrivet ovan.

 

     

Vad är dina rättigheter som registrerad?

 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter


Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Erika Gemstad, erika.gemstad@myntmo.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.