Att investera.png

Alternativa investeringar oberoende av börsen

Nya digitala investeringsplattformar ger möjlighet att spara och investera i fler alternativ än bara börsen. Detta kallas för alternativa investeringar och kan exempelvis vara crowdlending av fastigheter, företagslån och privatlån som även kallas för peer-to-peer lending.

 

Att spara och investera i aktier och fonder är ett bra alternativ på lång sikt. För bästa möjliga diversifiering kan det vara intressant att också sprida risken utanför börsen. Då alternativa investeringar i regel inte följer börsen i samma utsträckning är de ett bra komplement. Det kan också vara en särskilt intressant möjlighet när du aktivt investerar för ambitiösa sparmål eller har en kortare sparhorisont.

Alternativa investeringar kan ge möjlighet till hög avkastning men kan också innebära stor risk. Marknaden erbjuder också betydligt tryggare alternativ och variationen är stor. Det är därför särskilt viktigt att du samlar kunskap och förstår dina investeringar.

Diversifiera plattformar
och leverantörer

Att spara och investera i företagslån, privatlån, utveckling av fastigheter, hyresfastigheter och andra alternativ utanför börsen innebär ofta att pengarna är spridda. I en rundfrågning bland aktiva investerare kunde vi se att nästan 70% använde fler än fyra olika tjänster för sina placeringar.